SITA Południe Sp. z o.o. Grupa SITA w Polsce jest wiodącym operatorem na rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości. Grupa posiada zintegrowane pozwolenie na odzyskiwanie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (oprócz odpadów nuklearnych). »więcej...
Certyfikat EMAS dla Spółki SITA Południe Sp. z o.o. W dniu 27 października 2015 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO-SYSTEM 2015, odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatu EMAS efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Certyfikat EMAS odbierze z rąk Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pana Michała Kiełszni w imieniu SITA Południe Prezes Zarządu Zbigniew Kleszczewski wraz z Prezesem Zarządu SITA Polska Panem Jean-Michel Kaleta oraz Wice-Prezesem Zarządu SITA Polska Panem Benjamin Vauthier. »więcej...